Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním handicapem a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Zapsaný spolek  (dříve občanské sdružení) Masopust existuje již od roku 2002. Všichni chomutovští fandové do muziky jistě zaznamenali lahůdkovou hudební akci „Jazzový masopust“, kterou sdružení každoročně pořádalo v březnu. V lednu 2007 se sdružení rozrostlo o nové členy a rozšířilo pole své působnosti o sociální oblast zaměřenou zejména na integraci zdravotně postižených lidí do společnosti.