Naším posláním je podporovat lidi se zdravotním handicapem a s duševním onemocněním v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Chomutovské café sdružuje 3 kavárny sociálního podniku Masopust gastro s.r.o. a spolku Masopust z Chomutova.

V našich kavárnách zaměstnáváme více naž 20 zaměstnanců s různými druhy zdravotního znevýhodnění nebo s duševním onemocněním. 

Vznik našich kaváren byl podpořen a jejich provoz realizován díky podpoře ESF. Od  1. 9. 2019 probíhá projekt "Rozvoj sociálního podniku Masopust gastro" CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011172, díky němuž se nám podařilo vybavit cukrářskou výrobnu ve Spořicích.

 

Logo OPZ barevné

 

Web spolku Masopust
Tvořivá dílna Mezi námi - Facebook